Empreses del Grup Pere Mata
Institut
Pere Mata

Tractament de l’esquizofrènia i del trastorn bipolar

Identifiquen una alteració en les cèl·lules oligodendròglies del cervell, que podria millorar en el futur el tractament de l’esquizofrènia i del trastorn bipolar
 
  • Fins ara els estudis s’han centrat en investigar les neurones del cervell, per la qual cosa aquesta troballa permetria explorar noves vies per al tractament d’aquestes malalties
  • És el resultat d’un estudi liderat per l’Institut d’Investigació Sanitària Pere Virgili, l’Hospital Universitari Institut Pere Mata i el CIBERSAM

Un estudi liderat pel Institut d’Investigació Sanitària Pere Virgili (IISPV), l’Hospital Universitari Institut Pere Mata i el Centre de Recerca Biomèdica en Xarxa de Salut Mental (CIBERSAM) demostra que els pacients amb esquizofrènia i amb trastorn bipolar tenen alterades les cèl·lules
oligodendròglies (concretament, els nivells d’expressió del gen del receptor de domini discoidina 1 o DDR1, per les seves sigles en anglès). Fins ara les recerques entorn d’aquestes malalties s’han centrat en l’estudi de les neurones, que són les cèl·lules més abundants del nostre cervell i de les quals avui dia tenim més informació. Per això, aquesta troballa obre una nova via científica, que podria contribuir a una major comprensió del desenvolupament d’aquestes malalties mentals, de la seva causa i tractaments.

Les cèl·lules oligodendròglies són el tercer tipus de cèl·lules més abundants del cervell. Es poden trobar en 3 estadis diferents de maduració: els oligodendròcits precursors (estadi més immadur), els oligodendròcits premielinizants (estadi intermedi) i els oligodendròcits mielinizants (estadi més madur). Aquests últims són els encarregats de recobrir les neurones amb mielina, una capa composta de lípids que actua de la mateixa manera que el plàstic recobreix els cables
elèctrics. La mielina permet que la informació es transmeti de manera més ràpida i eficaç en el nostre cervell. Aquest procés és vital per al correcte funcionament d’aquest òrgan.

Els resultats d’aquest estudi s’han realitzat a partir de l’anàlisi de 1721 mostres de teixit cerebral postmortem de pacients amb diagnòstic d’esquizofrènia i trastorn bipolar, i de persones sense cap malaltia psiquiàtrica. Aquestes mostres han estat facilitades pel psychENCODE, un repositori de teixits cerebrals postmortem, de donants dels Estats Units. Han demostrat alteracions en els nivells d’expressió del DDR1. En concret (en comparació amb persones sense trastorns psiquiàtrics), els pacients amb esquizofrènia i trastorn bipolar presenten menys nivells d’expressió de DDR1 en oligodendròcits precursors i més nivells d’expressió de DDR1 en oligodendròcits premielinizants.

De corroborar-se aquests resultats, les cèl·lules oligodendròglies podrien considerar-se una nova diana terapèutica per al tractament de l’esquizofrènia i del trastorn bipolar. No obstant això, aquestes troballes han de continuar contrastant-se en futures recerques dirigides a conèixer com alteracions en els nivells d’expressió de DDR1 en les cèl·lules oligodendròglies afecten la simptomatologia dels pacients. A més, seran necessaris estudis en models d’animals i persones perquè finalment es desenvolupin tractaments destinats a restablir el correcte funcionament de DDR1 i les cèl·lules oligodendròglies, la qual cosa suposarà anys d’estudi. “El nostre objectiu és continuar investigant el paper que té DDR1 en les diferents etapes de maduració de les cèl·lules oligodendròglies i la seva repercussió en la simptomatologia dels pacients, per a poder desenvolupar tractaments personalitzats en el futur”, explica la Dra. Selena Aranda, investigadora del Grup en Genètica i Ambient en Psiquiatria (GAP), que ha dut a terme aquest estudi, liderat per la Dra. Elisabet Vilella.

Estudi que revolucionaria l’esquizofrènia i el trastorn bipolar
L’esquizofrènia i el trastorn bipolar són dos dels trastorns psiquiàtrics greus més freqüents. La majoria dels tractaments farmacològics disponibles actualment estan dirigits a millorar el funcionament neuronal. No obstant això, aquests tractaments no són eficaços per a la totalitat dels pacients i en la majoria dels casos provoquen efectes adversos. Trobar noves dianes terapèutiques i millorar els tractaments actuals és clau per a millorar la qualitat de vida dels pacients i reduir els costos que aquest tipus de malalties impliquen al sistema sanitari públic.

Els resultats d’aquest estudi han estat publicats recentment en Translational Psychiatry, una prestigiosa revista en el camp de la psiquiatria.

Referència bibliogràfica. Aranda, S., Muntané, G. & Vilella, E. Coexpression network analysis of the adult brain sheds light on the pathogenic mechanism of DDR1 in schizophrenia and bipolar disorder. Transl Psychiatry 14, 112 (2024). https://doi.org/10.1038/s41398-024-02823-0
 
Peu de foto: Les doctores Elisabet Vilella i Selena Aranda i el doctor Gerard Muntané (d’esquerra a dreta).
Vídeo Corporatiu


Presentació Àrea Discapacitat Intel·lectual Villablanca

@GrupPereMata a Twitter

Agenda
VEURE MÉS ACTES