Empreses del Grup Pere Mata
Institut
Pere Mata

Xarxa social d'atenció a la salut mental

 
A més de l'assistència sanitària, el Grup Pere Mata desenvolupa diverses actuacions i gestiona diferents dispositius dirigits a persones afectades per trastorns mentals, discapacitats o dependències. L'objectiu és conseguir la seva integració comunitària i millorar les seves possibilitats de rehabilitació, el seu benestar i la seva qualitat de vida.
Estos recursos son:
 
Llars residència Llars amb suport
   
Programa de Suport a l'Autonomia a la Pròpia Llar (PSAPLL) Tutela i protecció jurídica
 
Altres serveis  
   
Vídeo Corporatiu


Presentació Àrea Discapacitat Intel·lectual Villablanca

@GrupPereMata a Twitter

Agenda
VEURE MÉS ACTES