Empreses del Grup Pere Mata
Institut
Pere Mata

EMS - Equip Multidisciplinar de Suport

 
Perfil de les persones treballadores
Persones en edat laboral i amb discapacitat per raó de trastorn mental sever o greu que estan contractades al Centre Especial de Treball (CET), ubicat a Reus i a Amposta.
 
Principals objectius del recurs
 
Servei de suport especialitzat, format per un professional en psicologia i un altre en treball social, que conjuntament amb l’equip d’atenció directa col·laboren i donen suport al CET, assegurant que l’adaptació laboral de la persona treballadora sigui la òptima.
 
El pla individual personalitzat contempla les diferents àrees de la qualitat de vida de Schalok i Verdugo, amb l’objectiu d’empoderar a les persones a mantenir les seves habilitats laborals, a fi i efecte de donar continuïtat en el seu lloc de treball.
 
L’equip d’EMS actua donant suport a les persones per mantenir una estabilitat bio-psico-social en el seu projecte de vida. També s’intervé per garantir un suport individualitzat i integral a la persona, amb la realització de coordinacions amb altres serveis de la xarxa social i de salut i també de les pròpies famílies i referents tutelars de les persones.  

Servei subvencionat pel Departament de Benestar Social i Família amb el número de registre S06230
 
Dades de contacte
 
C/ de la Tolerància, 29
43204 Reus
Tel. 977 30 04 42
Fax. 977 30 08 19
 
 
 

Galeria d'imatges FPM

@GrupPereMata a Twitter

Agenda
VEURE MÉS ACTES